Regulament concurs Odiseea Tânărului Artist

 

Asociația pentru educație Odiseea (denumită în continuare ”Asociația” sau ”Organizatorul”) este o organizație non-guvernamentală înființată în 2018, ce derulează programe de educație non-formală inspirate din artele liberale, cu focus pe cultură și dezvoltare personală.

Asociația vine în sprijinul copiilor talentați la artă și lansează un concurs național care premiază cele mai reușite lucrări și le oferă micilor artiști șansa de a-și expune operele la evenimentele organizate de Asociația Odiseea în 2022 (denumit în continuare ”Concursul”).

Proiectul își propune să deschidă porți pentru generațiile tinere de artiști și să susțină copiii care vor să aleagă o carieră artistică, conectându-i la resurse și oportunități reale din piața de artă.

 

 1. Condiții de participare și tema lucrării

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

Concursul se adresează copiilor cu vârste între 10 și 18 ani, inclusiv, cu domiciliul sau reședința, în Romania  (denumiți în continuare ”Participanții”). Participanții, fiind minori (cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani), pot participa la Concurs numai cu acordul părinților sau a reprezentanților legali. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua in considerare înscrierile minorilor în cazul cărora se constată că au fost trimise fără acordul părinților/tutorilor/reprezentanților legali.

Nu pot participa ȋn concurs angajații Asociației Odiseea și nici rudele de gradul ȋntâi ale angajaților ȋn discuție. In cazul rudelor de gradul I, II, III ale persoanelor din juriu, au posibilitatea de a participa, însa au obligația de a anunța asociația prin mail la adresa: expozitie@odiseea.ro.

Participanții vor realiza o lucrare de artă (desen, pictură, tehnici grafice, colaj, tehnici mixte, pe hârtie, carton pânzat sau pânză pe șasiu), tema lucrării fiind “Război și Pace”.

Un participant se poate înscrie numai cu o singură lucrare la Concurs. Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.

 

 1. Cerințe tehnice și criterii de selecție

Poza lucrării trebuie transmisă în format .jpg/.jpeg, la o rezoluție bună, detaliile lucrării să fie clare, fără reflexii sau umbre.

Dimensiunea lucrării va fi 50/70 cm.

Simbolica temei va fi susținută de originalitatea abordării prin expresivitatea mijloacelor de exprimare vizuală.

Pentru desemnarea lucrărilor selectate și a premiilor, se va ține cont de:

 • armonia cromatică (îmbinarea culorilor și a nuanțelor)
 • echilibrul compozițional și valoric (relația închis-deschis)
 • expresivitatea elementelor de limbaj plastic (puncte, linii, pete)
 • impactul simbolic
 • nota personală

Lucrările selectate vor avea notat pe spate:

 • nume și prenumele (cu majusculă)
 • titlul
 • tehnica
 • dimensiunea
 • anul

Această competiție își propune să evidențieze CREATIVITATEA și AUTENTICITATEA!

Lucrările NU sunt premiate după criteriul “frumuseții”, ceea ce nu o exclude, sau a simplei prezențe a simbolurilor.

Pentu ca o lucrare să fie nominalizată pentru premii, ea trebuie să fie CREATIVĂ și EXPRESIVĂ!

Creativitatea se reflectă în abordarea unei viziuni proprii, prin asocieri potrivite/inedite în cadrul subiectului propus. Expresivitatea se manifestă prin plasticitatea și diversitatea utilizării mijloacelor de limbaj specific. Acestea, împreună, generează o particularitate, o notă personală, în esență unicitate și originalitate.

 

 1. Înscriere, jurizare online și desfășurarea concursului

Concursul este organizat pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Înscrierea la concurs se realizează online completând formularul, care poate fi accesat pe site-ul Asociației https://ateliere.odiseea.ro/odiseea-tanarului-artist/.

Lucrările vor fi încărcate de către participanți pe același site menționat mai sus https://ateliere.odiseea.ro/odiseea-tanarului-artist/.

Perioada de înscriere la concurs și încărcarea lucrării pe site este în intervalul 1 aprilie – 30 aprilie 2022, pana la ora 18.00 (ora României). Nu se percepe taxă de participare.

Jurizarea va avea loc în perioada 03 – 10 mai 2022.

Câștigătorii  vor fi anunțați în cel mai scurt timp posibil de la încheierea jurizării, pe pagina de facebook a asociației și pe www.odiseea.ro  si au obligația de a transmite lucrările în format fizic prin poștă/curier până cel târziu 03 iunie 2022 la adresa: Asociația pentru educație Odiseea, Șos. Chitilei, nr. 431, București, în attn: drei. Andreea Socol. Nerespectarea termenului de 03 iunie 2022 conduce la pierderea calității de câștigător și anularea Premiului. Lucrările desemnate câștigătoare vor fi înrămate, prevăzute cu sticlă sau plexiglass, exceptând lucrările realizate pe pânză.

Organizatorul nu este răspunzător pentru transportul lucrărilor la adresa indicată mai sus (spre exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care lucrările nu ajung la destinație până la data de 03 iunie 2022 din motive care nu ţin de voința Organizatorului, funcționarea defectuoase a serviciilor poștale / de curierat, deteriorarea sau pierderea  lucrărilor), Participanții fiind răspunzători de asigurarea în bune condiții a transportului. Lista tuturor câștigătorilor validați cuprinzând numele, prenumele şi premiile câștigate va fi publicată inclusiv pe site-ul Asociației.

 1. Premii

Premiile acordate câștigătorilor concursului (denumite în continuare ”Premiile Concursului” sau ”Premiul”) sunt:

Categoria 15 – 18 ani

 • Premiul I – 1000 de euro
 • Premiul 2 – 750 de euro
 • Premiul 3 – 500 de euro
 • Mențiuni – 20 de premii (50 de euro/fiecare)

 

Categoria 10 – 14 ani

 • Premiul I – 500 de euro
 • Premiul 2 – 400 de euro
 • Premiul 3 – 300 de euro
 • Mențiuni – 10 de premii (50 de euro/fiecare)

 

Lucrările câștigătoare vor fi expuse la evenimentele organizate de Asociația Odiseea pe parcursul anului 2022.

Toate lucrările desemnate castigătoare si premiate vor rămâne în custodia Asociației pentru educație Odiseea.

 

Premiile acordate în cadrul prezentului Concurs constă în sumele menționate mai sus, din care Organizatorul va calcula, va reţine la sursă şi va achita impozitul pe venit aferent, potrivit dispozițiilor legale. Plata Premiilor se va realiza în Lei la cursul de schimb euro/lei comunicat de B.N.R pana la data de 08 iunie 2022.

Premiile Participanților minori, desemnați câștigători, vor fi revendicate de către părintele / tutorele / reprezentantul legal, care va transmite Organizatorului, la solicitarea acestuia, o declarație prin care părintele / tutorele / reprezentantul legal își va exprima acordul privind participarea minorului la Concurs și acceptarea de către acesta de a încasa, pe seama minorului, contravaloarea premiului în urma reținerii la sursă a impozitului aplicabil potrivit legii, după caz, și prin care va indica datele necesare pentru acordarea/efectuarea viramentului premiului (banca, contul bancar, nume și prenume, si o copie a certificatului de nastere a copilului).

 

 1. Componența juriului

Juriul concursului este compus din:

             Ioana Ciocan – curator de artă și directorul Art Safari București

             Elena Dumitrescu – Lector Univ. Sculptură, UNARTE

             Ionuț Barbu – Prof. de Pictură la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București.

 

 1. Drepturi de autor

Lucrările înscrise în Concurs trebuie să fie realizate exclusiv și să aparțină integral persoanelor care le semnează.

Participanții își asumă răspunderea cu privire la dezvăluirea către public a lucrărilor înscrise în Concurs, precum și pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor aferent lucrărilor transmise.

Prin participarea la Concurs, Participanții respectiv părinții sau reprezentanții legali ai acestora, după caz, autorizează potrivit legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, în mod expres, utilizarea / reproducerea / distribuirea / comunicarea publică a acestora de către Organizator în scopul desfășurării Concursului și respectării prezentului Regulament, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea acestora.

 

 1. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Concursului, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal din 2015 (Legea 227/2015). Organizatorul va depune la autoritatea fiscală competentă declarațiile necesare aferente veniturilor acordate cu ocazia prezentului Concurs și în temeiul prezentului Regulament. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce se află în legătură cu sau derivă din câștigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor / tutorilor / reprezentanților legali ai acestora. Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătură cu acest Concurs.

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”). Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc pe site-ul Organizatorului în secțiunea destinată înscrierii la Concurs.

 

 1. Dispoziții finale

Lucrările înscrise nu pot avea conținut ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, nu respectă drepturile individului sau îndeamnă la discriminare rasială, etnică, sexuală sau sunt ofensatoare în orice alt mod.

Organizatorul poate refuza lucrările înscrise în Concurs dacă acestea nu se încadrează în cerințele impuse de prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la următoarele situații: trimiterea de către participanți a lucrărilor pe o altă adresă decât cea menționată în prezentul Regulament; trimiterea de către Participanți a lucrărilor în afara intervalului de timp menționat în prezentul Regulament; pierderea calității de  câștigător al Concursului ca urmare a imposibilității contactării prin e-mai și/sau telefon pentru transmiterea Premiilor; imposibilitatea sau întârzierea transferării Premiului ca urmare a întârzierii sau comunicării eronate a datelor de contact / bancare către Organizator.

Organizatorul nu își asumă răspundere pentru situațiile în care lucrările încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane ori datele și/sau declarațiile Participanților sunt inexacte sau incomplete.

 

 

Prin participarea la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul Asociației.

 

Pentru întrebări sau informații suplimentare vă rugăm să ne contactați, fie prin e-mail la adresa: expozitie@odiseea.ro, fie telefonic: 0745.374.444 sau prin cerere scrisă transmisă la sediul Asociație situat în: Sos. Chitilei nr. 431, Sector 1, București.

 

***

 

ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ODISEEA